Välkommen till
Förlagssystems kundportal

Jag har glömt mitt lösenord

Kundportalen är uppdaterad och för att kunna logga in har samtliga användare blivit ombedda att uppdatera sina lösenord. 
Försöker du att logga in med ett felaktigt lösenord får du ett meddelande om detta. 
 
Kontakta då din interna administratör för ert konto för att efterhöra det nya lösenordet. 
 
Provar du att logga in upprepade gånger med det felaktiga lösenordet låses kontot och det måste låsas upp av Förlagsservice.